Claim

Er is meer geld nodig van politiek Den Haag voor:

  • Lagere werkdruk door 20 lesuren
  • Lagere werkdruk door kleinere klassen
  • Afspraken over functie-inhoud en waardering OOP’ers

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Een kwart van de leraren heeft last van burn-out klachten, eenderde van de nieuwe leraren houdt het onderwijs binnen vijf jaar voor gezien en de functies van onderwijsondersteuners (OOP’ers) zijn groter en complexer geworden.

De politiek moet geld vrij maken zodat leraren in het voortgezet onderwijs minder lesuren voor de klas staan en de klassen kleiner kunnen worden. Ook moet er een duidelijk plan worden opgesteld om de werkdruk van de OOP’ers aan te pakken en de functies van de OOP’ers te herwaarderen.

WIJ VOEREN ACTIE

MINDER LESUREN

(20 lessen)


KLEINERE KLASSEN


AFSPRAKEN VOOR OOP’ERS

(Over functie-inhoud en waardering)