Willekeur dreigt bij loonsverhoging voortgezet onderwijs

2018-05-07
De oproep van de VO-raad om zonder cao een beperkte loonsverhoging door te voeren, leidt tot willekeur. Daarvoor waarschuwen de gezamenlijke vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv. “Loonsverhoging van leraren en onderwijsondersteuners wordt afhankelijk van de goede wil van het schoolbestuur.”

De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs liggen nog steeds stil, de vakbonden bereiden acties voor. Ondertussen roept de VO-raad de schoolbesturen op om per 1 juni een structurele loonsverhoging van 2,35 procent te gaan betalen. Het hangt straks van elk individueel bestuur af of ze hun leraren en onderwijsondersteuners salarisverhoging gaan geven. De werknemers hebben dus geen enkele rechtszekerheid. Dat vinden wij onacceptabel. Wij willen een brede, algemene cao met bindende afspraken. En verder gaat de VO-raad er met het salarisadvies aan voorbij dat er dringend iets gedaan moet worden aan de steeds oplopende werkdruk. Want die werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.